1999  2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
Januari ~ Februari ~ Mars ~ April ~ Maj ~ Juni ~ Juli ~ Augusti ~ September ~ Oktober ~ November ~ December

November 2009

På Eriks Zimmermans 40 års-fest på forum.


Förberedelser inför utställning i Uppsala m. Anni
På väg till Uppsala, Anni, Sandra och jag.


Anni o Hanna


Magnus Carlsson i Torps kyrka.....vi kommer....